Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 60 Toán 2 Kết nối tri thức: Quan sát...

Bài 3 trang 60 Toán 2 Kết nối tri thức: Quan sát tranh trả lời...

Giải bài 3 trang 60 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 15: Ki – lô – gam

Câu hỏi: Quan sát tranh trả lời

a) Số?
Hộp A cân nặng ?kg. Hộp B cân nặng ?kg. Hộp C cân nặng ?kg.
b) Hộp nào nặng nhất? Hộp nào nhẹ nhất?

Quảng cáo

Giải: 

a) Hộp A cân nặng 3 kg. Hộp B cân nặng 4 kg. Hộp C cân nặng 5 kg

b) Hộp C nặng nhất. Hộp A nhẹ nhất