Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 20 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 2 trang 20 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Tính 20 + 6...

Giải bài 2 trang 20 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 5: Ôn tập Phép cộng, Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (Phần luyện tập)

Câu hỏi: Tính

20 + 6              57 – 7             3 + 40
43 + 20           75 – 70            69 – 19

Giải:

Quảng cáo

20 + 6 = 26                    57 – 7 = 50                    3 + 40 = 43

43 + 20 = 63                  75 – 70 = 5                    69 – 19 = 50