Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 20 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức:...

Bài 3 trang 20 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức: Những phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 50...

Giải bài 3 trang 20 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức – Bài 5: Ôn tập Phép cộng, Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (Phần luyện tập)

Câu hỏi: Những phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 50? Những phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 50?

Giải: 

Quảng cáo

Những phép tính có kết quả bé hơn 50: 40 + 8; 32 + 20; 90 – 50; 70 – 30

Những phép tính có kết quả lớn hơn 50:  30 + 40; 86 – 6