Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Kết nối tri thức Giải bài 4, 5 trang 111 SGK Toán 2 tập 2: Viết...

Giải bài 4, 5 trang 111 SGK Toán 2 tập 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn...

Giải Toán 2 Bài 68 Ôn tập các số trong phạm vi 1000 – Làm bài 4, 5 trang 111 SGK Toán lớp 2 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4. a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số trên, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

435; 490; 527; 618

b) Số lớn nhất là: 618

Số bé nhất là: 435

Bài 5. Tìm chữ số thích hợp:

Quảng cáo

2…9 < 210

890 <  …90

45… > 458

701 > 70…

209 < 210

890 <  990

459 > 458

701 > 700