Trang chủ Lớp 3 Tin học 3 - Chân trời sáng tạo Giải bài vận dụng trang 6 Tin học 3: Nêu ví dụ...

Giải bài vận dụng trang 6 Tin học 3: Nêu ví dụ cho thấy vai trò của thông tin với việc ra quyết định, hành động của em....

Dựa vào kiến thức đã học về thông tin và quyết định để lấy ví dụ. Gợi ý giải vận dụng trang 5 Bài 1. Thông tin và quyết định, Chủ đề A. Máy tính và em sách Tin học 3 - Chân trời sáng tạo.

Giải bài vận dụng trang 6 SGK Tin học 3

Nêu ví dụ cho thấy vai trò của thông tin với việc ra quyết định, hành động của em. Chỉ ra trong ví dụ đó đâu là thông tin, đâu là quyết định.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học về thông tin và quyết định để lấy ví dụ.

Answer - Lời giải/Đáp án

- Ví dụ: mỗi buổi sáng, khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, em đều thức dậy.

- Thông tin: tiếng chuông báo thức.

- Quyết định: thức dậy.