Trang chủ Lớp 3 Tin học 3 - Chân trời sáng tạo Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 12 Tin học 3:...

Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 12 Tin học 3: Tìm hiểu bốn loại máy tính dưới đây và cho biết các máy tính tại mỗi ngôi...

Quan sát các hình 1 - 5. Hướng dẫn cách giải/trả lời khám phá trang 11 Bài 3. Máy tính - Những người bạn mới, Chủ đề A. Máy tính và em sách Tin học 3 - Chân trời sáng tạo.

Giải hoạt động khám phá (làm 1) trang 12 SGK Tin học 3

Tìm hiểu bốn loại máy tính dưới đây và cho biết các máy tính tại mỗi ngôi nhà ở Hình 1 thuộc loại nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát các hình 1 - 5.

Answer - Lời giải/Đáp án

Các máy tính tại mỗi ngôi nhà ở Hình 1 thuộc loại:

- Ngôi nhà số 1: Máy tính để bàn.

- Ngôi nhà số 2: Máy tính xách tay.

- Ngôi nhà số 3: Máy tính bảng.

- Ngôi nhà số 4: Điện thoại thông minh.

Giải hoạt động khám phá (làm 2) trang 13 SGK Tin học 3

a. Quan sát Hình 7 và cho biết bộ phận nào của máy tính được dùng để nhập phép tính 7 + 5 và kết quả phép tính được hiển thị ở đâu?

b. Quan sát Hình 8, 9 và cho biết:

- Loại máy tính mà người dùng đang sử dụng.

- Bộ phận nào của máy tính thực hiện tiếp nhận thông tin vào?

- Bộ phận nào của máy tính thực hiện đưa thông tin ra?

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát hình 8, 9.

Answer - Lời giải/Đáp án

a.

- Bộ phận của máy tính được dùng để nhập phép tính 7 + 5: bàn phím.

- Kết quả phép tính được hiển thị trên: màn hình.

b.

* Hình 8

- Loại máy tính mà người dùng đang sử dụng: điện thoại thông minh.

- Bộ phận của máy tính thực hiện tiếp nhận thông tin vào: màn hình cảm ứng.

- Bộ phận của máy tính thực hiện đưa thông tin ra: màn hình cảm ứng.

* Hình 9

- Loại máy tính mà người dùng đang sử dụng: máy tính bảng.

- Bộ phận của máy tính thực hiện tiếp nhận thông tin vào: màn hình cảm ứng.

- Bộ phận của máy tính thực hiện đưa thông tin ra: màn hình cảm ứng.