Trang chủ Lớp 3 Tiếng Việt lớp 3 Soạn bài Chiếc máy bơm trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập...

Soạn bài Chiếc máy bơm trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3...

Tập đọc: Chiếc máy bơm – Soạn bài Chiếc máy bơm trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nông dân tưới nước vất vả thế nào ?Câu 2. Ác-si-mét nghĩ ra cách gì để giúp nông dân ?Câu 3.Hãy tả lại chiếc máy bơm của ông ?

Câu 1. Nông dân tưới nước vất vả thế nào ?

: Nông dân tưới nước cho ruộng nương rất vất vả. Họ phải múc nước sông vào ống, rồi vác lên tưới cho ruộng nương ở trên cao.

Câu 2. Ác-si-mét nghĩ ra cách gì để giúp nông dân ?

: Ác-si-mét nghĩ cách chế tạo một cái máy bơm có thể đưa nước lên cao, giúp nông dân đỡ cực nhọc.

Câu 3. Hãy tả lại chiếc máy bơm của ông ?

: Chiếc máy bơm của Ác-si-mét là một đường ống có 2 cửa : một cửa dẫn nước sông vào, một cửa dẫn nước chảy vào ruộng. Bên trong ống có trục xoắn. Bằng cách làm quay trục xoắn này, nước sẽ tự động chảy ngược từ thấp lên cao.

Nội dung : Ca ngợi nhà bác học Ác-si-mét biết cảm thông với lao động vất vả của những người nông dân. Bằng óc sáng tạo và lao động cần cù, ông đã phát minh ra chiếc máy bơm đầu tiên của loài người.