Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức Bài 3 trang 50 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Nêu...

Bài 3 trang 50 SGK Toán 3 Kết nối tri thức: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ...

Hướng dẫn giải bài 3 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ

– Ta thấy H là điểm ở giữa 2 điểm A và C.

AH = HC (đều có độ dài bằng 6 ô vuông)

Quảng cáo

Nên H là trung điểm của đoạn thẳng AC.

*

– Ta thấy G là điểm ở giữa 2 điểm B và D.

GB = GD (đều có độ dài bằng 4 ô vuông)

Nên G là trung điểm của đoạn thẳng BD.