Trang chủ Lớp 3 Toán lớp 3 sách Kết nối tri thức Bài 2 trang 50 Toán 3 Kết nối tri thức: Trong hình...

Bài 2 trang 50 Toán 3 Kết nối tri thức: Trong hình bên tìm ba điểm thẳng hàng...

Hướng dẫn giải bài 2 trang 50 SGK Toán lớp 3 tập 1 Kết nối tri thức – Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Trong hình bên:

a) Tìm ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm nào?

c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Quảng cáo

a) A, H, B là ba điểm thẳng hàng.

C, K, D là ba điểm thẳng hàng.

H, M, K là ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M ở giữa hai điểm H và K

Và HM = MK (đều có độ dài bằng 4 ô vuông)

Nên điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK.