Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống / hoặc n ao động,...

(1) Điền vào chỗ trống :
a) / hoặc n
…ao động, hỗn….áo, béo….. úc… ích, …. úc đó
. Chính tả – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

(1) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

…ao động,         hỗn ….áo,        béo …úc …ích,         …. úc đó

b) ut hoặc uc

ông b…,           b….. gỗ,            chim c..ˊ… ,        hoa c..´…

(2) Tìm từ ngữ chỉ hoạt động :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng

l

M: làm việc,………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

n

M : nuông chiều,…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

b) Chứa tiếng có vần

ut

M: trút bỏ,………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

uc

M : lục lọi,……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống :

Quảng cáo

a) l hoặc n

náo động,                  hỗn láo,              béo núc ních,              lúc đó

b) ut hoặc uc

 ông bụt,                    bục gỗ,               chim cút,                    hoa cúc.

(2) Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng

 

l

M : làm việc, la cà, lảm nhảm, lạm dụng, lau chùi, lạy lục, lấc lư, lặn lội, lăn lộn, lẩm bẩm…

 

n

M : nuông chiều, nài nỉ, nạo vét, nằm ngủ, nặn tượng, nâng niu, nuôi nấng, nấu nướng, nể nang…

 b) Chứa tiếng có vần

 

ut

M : trút bỏ, mút kem, sút bóng, hút thuốc, vụt qua hạng, …

uc

M : lục lọi, sục sạo, hục hặc, múc nước, chui rúc. xú: đất, hủc đầu, ….