Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 1 Điển vào chỗ trông tr...

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1 Điển vào chỗ trông tr hoặc ch :
. Chính tả – Tuần 30 Trang 56 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1 Điển vào chỗ trông tr hoặc ch :

Mèo con đi học ban …..ưa

Nón nan không đội, ….ời mưa ào ào

Hiên ….e không ….ịu nép vào

Tối về sổ mùi còn gào “meo meo”.

2 Điền vào chỗ trỗng ếch hoặc ết :>

– Ai ngày thường mắc lỗi

T…´…đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

 Thì hôm nào cũng t..´……

– Thân dừa bạc ph..´..tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

 1. Điền vào chỗ trống tr hoặc ch :

         Mèo con đi học ban trưa

             Nón nan không đội, trời mưa ào ào

              Hiên che không chịu nép vào

          Tối về sổ mũi còn gào “meo meo”.

 2. Điền vào chỗ trống êch hoặc êt :

– Ai ngày thường mắc lỗi

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết.

       – Thân dừa bạc phếch tháng năm

          Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.