Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Luyện từ và câu – Tuần 34 Trang 70 VBT Tiếng Việt...

Luyện từ và câu – Tuần 34 Trang 70 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Thiên nhiên đem lại cho con người những gì...

1 Thiên nhiên đem lại cho con người những gì ?. Luyện từ và câu – Tuần 34 Trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

1 Thiên nhiên đem lại cho con người những gì ?

a) trên mặt đất

M: cây cối, biển cả,……………………………………………………..

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

b) trong lòng đất                    

M: mỏ than, dầu mỏ,……………………………………………

…………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

2 Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm ?

: Con nguời xây dựng nhà cửa, lâu đài.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3 a) Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □ thích hợp :

                       Trái đất và mt tri

Tuấn lên bảy tuổi em rất hay hỏi một lần em hỏi bố :

– Bố ơi, con nghe nói trái đất quay xung quanh một trời.

Có đúng thế không, bố ?

– Đúng đấy con ạ! – Bố Tuấn đáp.

– Thế ban đêm không có mặt trời thì sao ?

b) Chép lại bài văn trên cho đúng chính tả :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Thiên nhiên đem lại cho con người những gì ?

 

a) Trên mặt đất

 

M : cây cối, biển cả, ao hồ, sông, suối, núi đồi, thác, rừng, …

 

 b) Trong lòng đất

 

M : mỏ than, mỏ dầu, quặng kim loại quặng đá quý, ….

2. Con người đã làm gì để thiên nhiên đẹp thêm, giàu thêm ?

M : Con người xây dựng nhà cửa, lâu đài.

Con người trồng rừng.

Con người trồng các vườn hoa.

Con người đào ao, nuôi cá.

Con người xây dựng các khu vui chơi.

3. a) Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi ô trống :

                                  Trái Đất và Mặt Trời

 Tuấn lên bảy tuổi. Em rất hay hỏi. Một lần, em hỏi bố :

– Bố ơi, con nghe nói Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Có đúng thế không, bố ?

– Đúng đấy, con ạ ! – Bố Tuấn đáp.

– Thế ban đêm không có Mặt Trời thì sao ?

b) Chép lại bài văn trên cho đúng chính tả :

Tuấn lên bảy tuổi. Em rất hay hỏi. Một lần, em hỏi bố .

– Bố ơi, con nghe nói Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời có đủng thế không, bố ?

– Đúng đấy, con ạ ! – Bố Tuấn đáp.

– Thế ban đêm không có Mặt Trời thì sao?