Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập làm văn – Tuần 19 Trang 5 Vở bài tập Tiếng...

Tập làm văn – Tuần 19 Trang 5 Vở bài tập Tiếng việt 3 tập 2: Dựa theo truyện Chàng trai iàng Phù ủng, trả lời các...

Dựa theo truyện Chàng trai iàng Phù ủng, trả lời các câu hỏi dưới đây . Tập làm văn – Tuần 19 Trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng việt 3 tập 2

Dựa theo truyện Chàng trai làng Phù Ủng, trả lời các câu hỏi dưới đây :

1. Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ?

Quảng cáo

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

Dựa theo truyện Chàng trai làng Phù Ủng trả lời các câu hỏi dưới đây :

1. Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ?

   Chàng trai ngồi bên vệ đường đan sọt.           

2. Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ?

   Vì lối hẹp, quân đông, võng xe chật đường, loa thét đinh tai mà chàng vẫn ngồi mải mê đan sọt không nhận thấy làm cản lối đi của đoàn quân Trần Hưng Đạo nên quân mở đường giận dữ lấy giáo đâm vào đùi để chàng tỉnh ra, dời đi chỗ khác.

3. Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ?

   Vì Trần Hưng Đạo nhận thấy chàng trai là người có chí khí, can đảm lại tinh thông các phép dùng binh, là một nhân tài có thể giúp ích cho đất nước.

Quảng cáo