Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Chính tả – Tuần 20 Trang 6 VBT Tiếng việt 3 tập...

Chính tả – Tuần 20 Trang 6 VBT Tiếng việt 3 tập 2: Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 1. Viết lời giải các câu...

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Viết lời giải các câu đố sau :
. Chính tả – Tuần 20 Trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng việt 3 tập 2

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :

1. Viết lời giải các câu đố sau :

                           

                     – Đúng là một cặp sinh đôi

                 Anh thì loé sáng, anh thời ầm vang

                       Anh làm rung động không gian

                 Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời.

                                  Là……………….  

                                   

                    – Miệng dưới biển, đầu trên non

               Thân dài uốn lượn như con thằn lằn

                      Bụng đầy những nước trắng ngần

               Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè.

                                   Là…………….

2 Điền uôt hoặc uôc vào chỗ trống :

– Ăn không rau như đau không th…ˊ….

– Cơm tẻ là mẹ r….ˌ…..

Quảng cáo

– Cả gió thì tắt đ …ˊ….

– Thẳng như r..ˌ…. ngựa.

TRẢ LỜI:

1. Viết lời giải các câu đố sau :

– Đúng là một cặp sinh đôi

Anh thì lóe sáng, anh thời ầm vang

Anh làm rung động không gian

Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời.

                                                                                           Là sấm và sét

– Miệng dưới biển, đầu trên non

Thân dài uốn lượn như con thằn lằn

Bụng đầy những nước trắng ngần

Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè.

                                                                                              Là con sông

2. Điền uôt hoặc uôc vào chỗ trống :

– Ăn không rau như đau không thuốc.

– Cơm tẻ là mẹ ruột.

– Cả gió thì tắt đuốc.

– Thẳng như ruột ngựa.

Quảng cáo