Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập làm văn – Tuần 24 Trang 30 Vở bài tập (VBT)...

Tập làm văn – Tuần 24 Trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn, trả lời các...

Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn, trả lời các câu hỏi dưới đây. Tập làm văn – Tuần 24 Trang 30 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn, trả lời các câu hỏi dưới đây :

1. Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn chuyện gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ?

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn, trả lờ các câu hỏi dưới đây :

1. Bà lão bán quạt gặp ai và phàn nàn chuyện gì ?

    Bà lão bán quạt gặp Vương Hi Chi và phàn nàn với ông về chuyện quạt bán ế, như vậy cả nhà bà sẽ không có cơm ăn.

2. Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để làm gì ?

   Ông Vương Hi Chi viết chữ vào những chiếc quạt để giúp bà lão bán được quạt.

 3. Vì sao mọi người đua nhau đến mua quạt ?

   Mọi người đua nhau đến mua quạt bởi vì trên quạt có bút tích của Vương Hi Chi, một nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc.