Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập làm văn – Tuần 34 Trang 74 Vở bài tập (VBT)...

Tập làm văn – Tuần 34 Trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn...

Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao (đã nghe).
a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ
. Tập làm văn – Tuần 34 Trang 74 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao (đã nghe).

a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

b) Người dầu tiên đặt chân lên mặt trăng

……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

c) Người Việt Nam đầu tên bay vào vũ trụ

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

Ghi lại nội dung chính của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao (đã nghe).

a) Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ

 Người đầu tiên bay vào vũ trụ :Ga-ga-rin, Liên Xô, ngày 12 tháng 4 năm 1961.

b) Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng :

 Am-xtơ-rông, Mĩ ngày 21 tháng 7 năm 1969.

c) Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ :

Phạm Tuân, 1980 trên tàu Liên hợp của Liên Xô.