Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang...

Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 39 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Đọc bài thơ sau Thương Em thương...

Đọc bài thơ sau :
Thương
Em thương làn gió mồ côi
Không tỉm thấy bọn, vào ngồi trong cây
Em thương sợi náng đông gáy
Run run ngỡ giữa vưòn cây cởi ngồng. Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 – Tiếng việt 3 tập 2

Đọc bài thơ sau :        

Em thương

Em thương làn gió mồ côi

     Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây

       Em thương sợi nắng đông gầy

   Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

a) Tìm các từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người được dùng để nhân hoá làn gió và sợi nắng.

Sự vật được nhân hóa

Từ chỉ đặc điểm của con người

 

Từ chỉ hoạt động của con người

Làn gió

…………………………

………………………….

Sợi nắng

……………………….

………………………….

 b) Em thấy làn gió và sợi nắng giống ai ? Nối ý thích hợp ở cột B với mỗi sự vật được nêu ở cột A.

                 A                                                                   B

Quảng cáo

c) Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

TRẢ LỜI:

a) Tìm các từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con ngườ được dùng để nhân hóa làn gió và sợi nắng.

Sự vật được nhân hóa

Từ chỉ đặc điểm của con người

 

Từ chỉ hoạt động của con người

Làn gió

mồ côi

tìm, ngồi

Sợi nắng

gầy

run run, ngã

b) Em thấy làn gió và sợi nắng giống ai? Nối ý thích hợp ở cột B với mỗi sự vật được nêu ở cột A.

c) Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào ?

     Tác giả dành cho những người này tình cảm trìu mến, nâng niu và rất yêu thương, thông cảm với những đứa trẻ mồ côi, cô đơn, những người ốm yếu không nơi nương tựa.