Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tiết 3 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang...

Tiết 3 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 40 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ chủ điểm Sáng tạo...

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo . Tiết 3 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 40 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 3 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 – Tiếng việt 3 tập 2

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo :

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Kể tên các nhân vật trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo 

Tên bài

Nhân vật

……………………………………

…………………………………………..

……………………………………

………………………………………………

…………………………………….

…………………………………………..

………………………………….

…………………………………………..

Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài thơ Cái cầu :

Cha gửi……………………………………………………  

Cha vừa………………………………, thư cha nói thế

……………………………………………, cho xem hơi lâu.

Những cái cầu ơi,………………………………………

………………………………………………bắc cầu tơ nhỏ

Con sáo………………………………………………………

……………………………………………bắc cầu lá tre.

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo :

Ông tổ nghề thêu                                              Nhà bác học và bà cụ

Bàn tay cô giáo                                                 Cái đầu

Người trí thức yêu nước                                     Chiếc máy bơm

Quảng cáo

2. Kể tèn các nhân vật trong các bài tập đọc thuộc chủ điểm Sáng tạo :

 

Tên bài

 

 

Nhân vật

 

Ông tổ nghề thêu

 

Trần Quốc Khái

 

Người trí thức yêu nước

 

Bác sĩ Đặng Văn Ngữ

 

Nhà bác học và bà cụ

 

Ê-đi-xơn

 

Chiếc máy bơm

 

Ac-si-mét

3. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài thơ Cái cầu :

  Cha gửi cho con chiếc ảnh cái cầu

        Cha vừa bắc xong qua dòng sông sâu

Xe lửa sắp qua, thư cha nói thế

     Con cho mẹ xem, cho xem hơi lâu.

     Những cái cầu ơi, yêu sao yêu ghê

        Nhện qua chum nước bắc cầu tơ nhỏ

       Con sáo  sang sông bắc cầu ngọn gió

  Con kiến qua ngòi bắc cầu lá tre.