Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tiết 6 – Tuần 27 Trang 43 Vở bài tập Tiếng Việt...

Tiết 6 – Tuần 27 Trang 43 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội...

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội:
Hội vật Sự tích lễ hội Chủ Đồng Tử
Hội đua voi ởi Tây Nguyên Đi hội chùa Hương
Ngày hội ở rừng xanh Rước đèn ông sao
. Tiết 6 – Tuần 27 Trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 6 – Tuần 27 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội :

2. Giải ô chữ

a) Điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây :

– Dòng 1 : Cùng nhau ăn các thức ăn bày sẵn trong đêm hội Trung thu.

– Dòng 2 : Người chuyên sáng tác âm nhạc.

– Dòng 3 : Pháo khi bắn lên nổ trên không trung, tạo thành những chùm tia sáng màu sắc rực rỡ, thường có trong đêm hội.

– Dòng 4 : Thiên thể được gọi là chị Hằng trong đêm Trung thu.

– Dòng 5 : Đi thăm cảnh đẹp, bào tàng, di tích lịch sử… (có 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T).

– Dòng 6 : Cùng nghĩa với đánh đàn (có 7 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C).

– Dòng 7 : Từ tiếp theo của câu sau : Nhờ thông minh, chăm chỉ, Trần Quốc Khái đỗ……

– Dòng 8 : Hai chữ cuối của dòng thơ Các anh về xôn xao làng

b) Viết từ xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

Quảng cáo

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội :

Hội vật                                                       Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Hội đua voi ở Tây Nguyên                            Đi hội chùa Hương

Ngày hội ở rừng xanh                                  Rước đèn ông sao

2. Giải ô chữ

a) Điển từ ngữ thích hợp vào các ô trống ở từng dòng dưới đây :

– Dòng 1 : Cùng nhau ăn các thức ăn bày sẵn trong đêm hội Trung thu.

– Dòng 2 : Người chuyên sáng tác âm nhạc.

– Dòng 3 : Pháo khi bắn lên nổ trên không trung, tạo thành những chùm tia sáng màu sắc rực rờ, thường có trong đêm hội.

– Dòng 4 : Thiên thể được gọi là chị Hằng trong đêm Trung thu.

– Dòng 5 : Đi thăm cảnh đẹp, bảo tàng, di tích lịch sử……(có 8 chữ cái, bắt đầu bằng chữ T).

– Dòng 6 : Cùng nghĩa với đánh đàn (có 7 chữ cái, bắt đầu bằng chữ C)

– Dòng 7 : Từ tiếp theo của câu sau : Nhờ thông minh, chăm chỉ, Trần Quốc Khái đỗ….

– Dòng 8 : Hai chữ cuối của dòng thơ Các anh về xôn xao làng …

b) Viết từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in đậm : PHÁT MINH

Quảng cáo