Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tiết 7 – Tuần 27 Trang 44 VBT Tiếng Việt 3 tập...

Tiết 7 – Tuần 27 Trang 44 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Suối A –...

. Tiết 7 – Tuần 27 Trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 7 – Tuần 27 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2A – Đọc thầm :Suối
Suối là tiếng hát của rùng
Tử cơn mưa bụi ngập ngùng trong mây
Tù giọt sương của lá cay
Từ trong vách đã mạch đáy tràn ra.

A – Đọc thầm :                                 

 Suối

Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

Từ lòng khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng

Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời.

Em đi cùng suối suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

B – Dựa theo nội dung bài thơ trên, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

1. Suối do đâu mà thành ?

□ Do sông tạo thành.

□ Do biển tạo thành.

□ Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?

Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bọn, hoá mênh mông biển ngời.

□ Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

□ Suối và sông là bạn của nhau.

□ Suối, sông và biển là bạn của nhau.

3. Trong câu thơ “Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây”, sự vật nào được nhân hoá ?

□  Mây              □ Mưa bụi               □ Bụi

4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hoá ?

□ Suối, sông.

Quảng cáo

□ Sông, biển.

□ Suối biển.

5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào ?

□ Tả suối bàng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động, đặc điểm của người.

□ Nói với suối như nói với người.

□ Bằng cả hai cách trên.

TRẢ LỜI:

A – Đọc thầm :

Suối

Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

Từ lòng khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng

Suối gặp bạn, hóa thành sông

Sông gặp bạn, hóa mênh mông biển ngời.

Em đi cùng suối, suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.

B – Dựa theo nội dung bài thơ trên, ghi dấu X vào trước □ ý trả lời đúng :

1. Suối do đâu mà thành ?

□ Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.

2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào ?

□  Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

3.Trong câu thơ “Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây’’, sự vật nào được nhân hóa ?

□ Mưa bụi.

4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hóa ?

□  Suối, sông.

5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hóa bằng cách nào ?

□ Nói với suối như nói với người.

Quảng cáo