Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tiết 8 – Tuần 27 Trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Tiết 8 – Tuần 27 Trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng...

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.. Tiết 8 – Tuần 27 Trang 46 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 8 – Tuần 27 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

TRẢ LỜI:

Viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết.

  Bài làm

Mạc Thị Bưởi sinh năm 1927 tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Cô là người dân tộc Kinh, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mạc Thị Bưởi là một chiến sĩ du kích, một cán bộ cơ sở, hoạt động ở địa phương. Với lòng căm thù sâu sắc thực dân xâm lược, và giai cấp phong kiến áp bức, bóc lột, cô khắc phục khó khăn, kiên trì xây dựng cơ sở, vận động và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống giặc trong những năm 1946-1947, tham gia công tác phụ nữ ở địa phương.

Mạc Thị Bưởi hi sinh khi mới 24 tuổi xuân. Nhân dân địa phương và tất cả đồng đội vô cùng thương tiếc. Tấm gương của Mạc Thị Bưởi đã thúc dục tất cả mọi người dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù để trả thù cho cô và cho đồng bào đã bị giặc giết hại.