Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

Quảng cáo

Luyện tập

Tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật, Câu 1. Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ...
Người ăn xin - Tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Câu 1. Tìm những câu ghi lại lời...
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 31 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1:...
Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trung thực - Tự trọng. 1. Tìm những từ cùng nghĩa với trung thực. Luyện...
Câu 1 trang 67 VBT khoa học lớp 4: ☐ Đọc sách dưới ánh sáng quá mạnh thì sẽ làm hại mắt, còn ánh...
Câu 1 trang 67 Vở bài tập Khoa học 4. ☐ Đọc sách dưới ánh sáng càng mạnh càng tốt.. Bài 49. Ánh sáng...
Bài 1 trang 81 Địa 4, Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ.
Trung du Bắc Bộ - Bài 1 trang 81 SGK Địa lí 4. Hãy mô tả vùng trung du Bắc Bộ. ...
Bài 1,2,3 trang 164, 165, 166 sgk Toán lớp 4, Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi...
Bài 1: Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau,Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về diện tích...