Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

Quảng cáo

Luyện tập

Soạn bài kéo co – Tiếng Việt lớp 4
Kéo co - Soạn bài kéo co. Câu 1. Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào ?...
Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ? Bài 50: Nóng lạnh và nhiệt độ
Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có bao nhiêu độ?: Bài 50: Nóng lạnh và nhiệt độ. Nhiệt kế ở hình 3 chỉ có...
Câu 2 trang 57 VBT khoa học lớp 4: Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí trong sạch.
Câu 2 trang 57 Vở bài tập Khoa học 4. Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí trong sạch.. Bài...
Tả buổi chiều trên bãi biển, Đêm đang xuống. Các tia nắng đỏ rực của mặt trời lặn thắp sáng bầu trời bên trên...
Tả cảnh - Tập làm văn lớp 4 - Tả buổi chiều trên bãi biển. Đêm đang xuống. Các tia nắng đỏ rực của...
Unit 12. What does your father do? trang 48 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới: A. PHONICS (1)Complete and say the
A. PHONICS (1)Complete and say the words aloud. 1. reading 2. teacher 3. field 4. a piece of cake . Unit 12. What does your father do? trang 48...