Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

Quảng cáo

Luyện tập

Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm: Bài 39: Không khí bị ô nhiễm
Nêu những nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm: Bài 39: Không khí bị ô nhiễm. Nêu những nguyên nhân làm không khí...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm trang 73 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1.Tìm các từ có cùng...
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm trang 73 SGK...
Câu 3 trang 7 VBT Địa lớp 4: Quan sát lược đồ Việt Nam sau đây, em hãy:
Câu 3 trang 7 Vở bài tập Địa lí 4. Bài 3. Làm quen với bản đồ (tiếp theo) Quan sát lược đồ Việt...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4, Bài 1. Tính rồi rút gọn:
Bài 1. Tính rồi rút gọn:.... Bài 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 137 SGK Toán lớp...
Chỉ ra mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên qua sơ đồ sau: Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
Chỉ ra mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên qua sơ đồ sau: Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Chỉ...