Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: Bài 59. Nhân số có hai chữ số
Câu 1, 2, 3, 4 trang 69 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 3. Rạp chiếu bóng bán 96 vé, mỗi...
Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Anh lớp 4 Mới, Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.
Review 4 Tiếng Anh 4 Mới - Short story Cat and Mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới. Dựa vào câu...
Câu 1 trang 19 VBT Sử lớp 4: ☐ Dạy người ta phải thương yêu đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau.
Câu 1 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 4. Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.. Bài 10. Chùa thời...
Câu 4 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 4: Đất nước:
Câu 4 trang 36 Vở bài tập Lịch sử 4. Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh Em hãy viết ngắn gọn về hậu...
Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức trang 43 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2:263 bạn học sinh tiểu...
b)263 bạn học sinh tiểu học đến từ nhiều nước khác nhau cùng sống chung dưới một mái nhà ấm cúng : Trường Quốc...