Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn

Bài 2 trang 68 SGK Sử 4: Kinh thành Huế
Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế (về thiên nhiên, con người) ?
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

Luyện tập

Khi bị bệnh, cần ăn uống như thế nào? Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh
Khi bị bệnh, cần ăn uống như thế nào?: Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh. Khi bị bệnh, cần ăn uống như thế...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 92. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 10 bài...
Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ? Bài 57: Thực vật cần gì...
Trong năm cây đậu trên, cây nào sẽ sống và phát triển bình thường ? Tại sao ?: Bài 57: Thực vật cần gì...