Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 1 Tiết 11 trang 15 sgk Toán 4, Viết và đọc số dọc theo bảng:
Viết và đọc số dọc theo bảng. Bài 1 Tiết 11 trang 15 sgk Toán 4 - Triệu và lớp triệu (tiếp theo) ...
Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối: Bài 4: Vai trò các chất dinh dưỡng...
Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối: Bài 4: Vai trò các chất dinh dưỡng...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 74. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 4. Ba bạn cùng mua một số bút...
Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân, Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2.Điền truyện hay chuyện vào ô...
Vẽ về cuộc sống an toàn - Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 1. Nghe - viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân....
Câu 1 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4: Quan sát hình trang 135 trong SGK, hãy sắp xếp các đồng bằng duyên...
Câu 1 trang 53 Vở bài tập Địa lí 4. Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Quan sát hình trang 135...