Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4, Đặt tính rồi tính
Đặt tính rồi tính. Bài 1, 2, 3 trang 89 SGK Toán 4 - Luyện tập trang 89 SGK Toán 4 ...
Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần ? Nhà Trần thành lập
Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần ?: Nhà Trần thành lập....
Soạn bài con sẻ – Tiếng Việt lớp 4
Con sẻ - Soạn bài con sẻ. Câu 1. Trên đường đi con chó thấy gì? Nó định làm gì?Câu 2. Việc gì đột...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: Bài 60. Luyện tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 3. Một cửa hàng bán 16 kg gạo...
Luyện từ và câu – Tính từ (tiếp theo) trang 86 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –...
Luyện từ và câu - Tính từ (tiếp theo).1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau...