Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn

Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia...
Các vua nhà Nguyễn không đặt ngôi hoàng hậu, bỏ chức tể tướng, tự mình trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng trong nước từ trung ương đến địa phương, từ việc đặt luật pháp đến việ...
Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào ? Nhà Nguyễn thành lập
Quân đội nhà Nguyễn gồm nhiều thứ quân (bộ binh, thuỷ binh, tượng binh…). Ở kinh đô cũng như ở các nơi đều xây dựng thành trì vững chắc. Để kịp thời chuyển tin tức, nhà Nguy...
Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ? Những chính sách về kinh tế và văn...
Về văn hoá, giáo dục, vua Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm và coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà ...

Luyện tập

Luyện từ và câu – Câu kể trang 118 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Câu...
Luyện từ và câu - Câu kể. 1. Câu in đậm trong đoạn văn sau đây được dùng làm gì ? Cuối câu ấy...
Soạn bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ trang 48 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp...
Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Soạn bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng...
Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 108 trang 120 sgk Toán 4, Bài 1, bài 2 So sánh hai phân số Bài 3:...
Bài 1, bài 2 So sánh hai phân số Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 1,...