Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn
Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập
Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai để bảo vệ ngai vàng của mình ?
Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế
Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế.
Quảng cáo


Luyện tập

Khu phố em và lớp em giúp đỡ một gia đình thương binh nặng. Em hãy kể lại câu chuyện đó, Khu phố em...
- Khu phố em và lớp em giúp đỡ một gia đình thương binh nặng. Em hãy kể lại câu chuyện đó. Khu...
Nhân dịp sinh nhật của một người thân đang ở xa, hãy viết thư để thăm hỏi và chúc mừng người thân đó, Anh...
Viết thư - Tập làm văn lớp 4 - Nhân dịp sinh nhật của một người thân đang ở xa, hãy viết thư để...
Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4, Đặt tính rồi tính
Đặt tính rồi tính. Bài 1, 2, 3 trang 82 SGK Toán 4 - Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) ...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 162,163 sgk Toán lớp 4, Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tìm...
Bài 1: Đặt tính rồi tính,Bài 2: Tìm x,Bài 3: Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm,Bài 4: Tính bằng cách thuận...
Bước vào năm học mới, em được tặng một cái cặp đựng sách vở. Em hãy tả cái cặp đó, Bước vào năm học...
- Bước vào năm học mới, em được tặng một cái cặp đựng sách vở. Em hãy tả cái cặp đó. Bước vào...