Lịch sử lớp 4

Trang chủ Lớp 4 Lịch sử lớp 4
Để học tốt Lịch sử lớp 4 - SGK Sử 4 từ buổi đầu dựng nước đến thời kỳ nhà Nguyễn

Bài 2 trang 68 SGK Sử 4: Kinh thành Huế

Bài 2 trang 68 SGK Lịch sử 4: Kinh thành Huế. Ngoài nội dung của bài, em biết thêm gì về Huế (về thiên nhiên,

Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của...

Từ hiểu biết của mình, em hãy lập bảng thống kê các sự kiện, nhân vật tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử

Bài 1 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 1 trang 66 SGK Lịch sử 4: Nhà Nguyễn thành lập. Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ? Nhà Nguyễn ra đời

Bài 2 trang 66 SGK Sử 4: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 2 trang 66 SGK Lịch sử 4: Nhà Nguyễn thành lập. Những điều gì cho thấy các vua nhà Nguyễn không chịu chia sẻ

Bài 1 trang 68 Sử 4: Kinh thành Huế

Bài 1 trang 68 SGK Lịch sử 4: Kinh thành Huế. Dựa vào nội dung của bài, em hãy mô tả kiến trúc độc đáo

Bài 2 trang 64 Sử 4: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 4: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung. Hãy nhớ lại các

Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia...

Em hãy dẫn ra một số sự kiện để chứng minh rằng, các vua triều Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành cho ai.: Nhà

Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào ? Nhà Nguyễn thành lập

Quân đội của nhà Nguyễn được tổ chức như thế nào ?: Nhà Nguyễn thành lập. Để kịp thời chuyển tin tức, nhà Nguyễn đã

Bài 1 trang 64 Sử 4: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 4: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung. Em hãy kể lại

Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ? Những chính sách về kinh tế và văn...

Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm ?: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung. Về

Luyện tập

Soạn bài đường đi Sa Pa – Tiếng Việt lớp 4
Đường đi Sa Pa - Soạn bài đường đi Sa Pa. Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh,...
Bài 2 trang 133 SGK Địa 4, Nêu những dẫn chứng cho thấy thành phố Cần Thơ là trung tâm kinh tế, văn hoá...
Thành phố Cần Thơ - Bài 2 trang 133 SGK Địa lí 4. Nêu những dẫn chứng cho thấy thành phố Cần Thơ là...
Luyện từ và câu từ đơn và từ phức, Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng...
Thư thăm bạn - Luyện từ và câu từ đơn và từ phức. Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2....