SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 4 SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Chân trời sáng tạo
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com
Giả sử lớp em vừa thực hiện chuyến tham quan Địa đạo Củ Chi, em hãy mô tả các công trình tiêu biểu trong...
Lời giải bài tập, câu hỏi Vận dụng Bài 27. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và...
Quan sát các hình 10, 11, 12 và đọc các câu chuyện, em hãy nêu cảm nghĩ về việc đào hầm và chống càn...
Hướng dẫn giải Khám phá 3 Bài 27. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý...
Em hãy kể lại một câu chuyện về Địa Đạo Củ Chi mà em ấn tượng. Đào hầm Địa đạo Củ Chi: Đào địa...
Vận dụng kiến thức giải Luyện tập Bài 27. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa...
Quan sát hình 4, em hãy xác định vị trí của huyện Củ Chi và các xã có địa đạo. Hệ thống địa đạo...
Giải chi tiết Khám phá 1 Bài 27. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý...
Quan sát các hình 6, 7, 8, 9 và đọc thông tin, em hãy cho biết:  – Địa đạo Củ Chi có những công...
Trả lời câu hỏi Khám phá 2 Bài 27. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa...
Sắm vai là một hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh đến bạn bè ở các...
Trả lời câu hỏi Vận dụng Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa...
Những hình ảnh dưới đây gợi cho em điều gì về Địa đạo Củ Chi? Địa đạo Củ Chi nằm sâu dưới lòng đất,...
Gợi ý giải Khởi động Bài 27. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp...
Đọc thông tin và quan sát các hình 6, 7, 8, 9, 10, 11, cho biết tại sao Thành phố Hồ Chí Minh là...
Gợi ý giải Khám phá 3 Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa...
Em hãy chọn và trình bày một sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh và cho biết tại...
Hướng dẫn giải Luyện tập Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý...
Đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy xác định vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ. Vị...
Hướng dẫn giải Khám phá 1 Bài 26: Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...