SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 4 SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com
Đóng vai hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về một vùng mà em yêu thích ( theo gợi ý dưới đây): Tên vùng...
Gợi ý giải ? mục III Bài 29. Ôn tập, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4...
Lựa chọn thông tin phù hợp và ghi kết quả vào vở 1 …
Hướng dẫn giải ? mục I Bài 29. Ôn tập, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4...
Hoàn thành bảng về vùng Duyên hải miền Trung. vùng Tây Nguyên và vùng Nam Bộ vào vở.   …
Giải và trình bày phương pháp giải ? mục II Bài 29. Ôn tập, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và...
Hãy viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về Địa đạo Củ Chi. (*) Tham khảo Địa đạo Củ Chi là...
Trả lời câu hỏi Vận dụng Bài 28. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý...
Lập và hoàn thiện bảng về một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi (theo gợi ý dưới đây) …
Lời Giải Luyện tập Bài 28. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4...
Quan sát lược đồ hình 1, em hãy xác định vị trí địa lí của Địa đạo Củ Chi. 2. Đọc thông tin và...
Trả lời câu hỏi Khám phá 1 Bài 28. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa...
Đọc thông tin và các câu chuyện dưới đây, em hãy kể lại một câu chuyện về Địa đạo Củ Chi. Nêu cảm nghĩ...
Giải và trình bày phương pháp giải Khám phá 2 Bài 28. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch...
Chọn một trong hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1. Viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) thể hiện mong muốn của em về...
Vận dụng kiến thức giải Vận dụng – Bài 27. Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử...
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Củ Chi đã đào hệ thống đường hầm ngầm trong lòng đất. Theo...
Hướng dẫn giải Khởi động Bài 28. Địa đạo Củ Chi, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp...
Lập và hoàn thiện bảng (theo gợi ý dưới đây) về những biểu hiện chứng tỏ Thành phố Hồ Chí Minh là một trung...
Giải chi tiết Luyện tập 1 – Bài 27. Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ đề 6. Nam Bộ sách Lịch sử và...

Mới cập nhật

CUMULATIVE REVIEW – Starter – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the photo below. What are they doing? Are...
Giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, ; 6: A, , B, , C, Internet Search CUMULATIVE REVIEW - Starter - Unit 2 -...
Writing: A festival review – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the pictures of a festival. What...
Gợi ý giải Bài 1, 2, 3, 4 Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus...
Writing: A festival review – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the pictures of a festival. What...
Giải Bài 1, 2, 3, 4 Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus -...
Reading: Book or film? – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Read and listen to the blog post. What...
Trả lời Bài 1, 2, 3, 4, 6 Reading: Book or film? - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus...
Reading: Book or film? – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Read and listen to the blog post. What...
Hướng dẫn giải Bài 1, 2, 3, 4, 6 Reading: Book or film? - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends...
Language focus: Present and past passive: questions – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Where were you given those...
Hướng dẫn giải Bài 1, 2, 3, 4, 6 Language focus: Present and past passive: questions - Unit 8. On screen - SBT Tiếng...