SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 4 SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Cánh diều
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử và Địa lí lớp 4 - Cánh diều trên Baitapsgk.com
Vẽ sơ đồ để khái quát lại nội dung kiến thức của bài học….
Vận dụng kiến thức giải Luyện tập 2 Bài 21. Địa đạo Củ Chi, Vùng Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý...
Lựa chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây. Nhiệm vụ 1. Trong vai một hướng dẫn viên du lịch, em hãy giới thiệu cho...
Hướng dẫn trả lời Vận dụng Bài 21. Địa đạo Củ Chi, Vùng Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4...
Em hãy cho biết quân dân Củ Chi đã đào hầm như thế nào? 2. Em hãy cho biết quân dân Củ Chi đã đập...
Phân tích, đưa ra lời giải Khám phá 3 Bài 21. Địa đạo Củ Chi, Vùng Nam Bộ sách Lịch sử và Địa...
Hãy kể tên một số công trình tiêu biểu của Địa đạo Củ Chi. Một số công trình tiêu biểu của Địa đạo Củ Chi...
Hướng dẫn giải Luyện tập 1 Bài 21. Địa đạo Củ Chi, Vùng Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4...
Đọc thông tin và quan sát hình 1, em hãy xác định vị trí của Địa đạo Củ Chi trên lược đồ. Địa đạo...
Lời Giải Khám phá 1 Bài 21. Địa đạo Củ Chi, Vùng Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4 –...
Đọc thông tin và quan sát từ hình 2 đến hình 4, em hãy mô tả một công trình trong Địa đạo Củ Chi...
Hướng dẫn giải Khám phá 2 Bài 21. Địa đạo Củ Chi, Vùng Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4...
Việc lấy tên các nhân vật lịch sử (Nguyễn Trung Trực, Trương Định, Nguyễn Thị Định…) đặt tên cho đường phố, trường học có...
Vận dụng kiến thức giải Vận dụng 2 Bài 19. Dân cư – hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa...
Địa đạo Củ Chi có vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Em...
Trả lời câu hỏi Khởi động Bài 21. Địa đạo Củ Chi, Vùng Nam Bộ sách Lịch sử và Địa lý lớp 4...
Lựa chọn một trong hai nhiệm vụ dưới đây. a) Làm một áp phích giới thiệu về hoạt động sản xuất của người dân...
Phân tích và giải Vận dụng 1 Bài 19. Dân cư – hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở...
Giới thiệu một nhân vật lịch sử tiêu biểu mà em biết trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng...
Hướng dẫn cách làm Luyện tập 3 Bài 19. Dân cư – hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở...

Mới cập nhật

Tài nguyên khoáng sản chủ yếu ở châu Nam Cực là: vàng, bạc, sắt. B. vàng, kim cương, sắt. C. sắt, than đá, dầu...
Em hãy liên hệ kiến thức về khoáng sản châu Nam Cực Hướng dẫn giải Cậu 7 4 - Bài 23. Thiên nhiên...
Băng hiện nay ở Nam Cực Có xu hướng mỏng dần B. dày thêm. C. mở rộng về phía Xích đạo. D. mở rộng...
Em hãy liên hệ kiến thức về sự thay đổi thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí Hướng dẫn cách giải/trả...
Cho đoạn văn sau, hãy gạch chân những cụm từ cho thấy đặc điểm thiên nhiên khác biệt của châu Nam Cực So với...
Em hãy liên hệ kiến thức về đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực Lời giải Câu 6 - Bài 23. Thiên nhiên...
Dựa vào hình 23.4 trong SGK, hãy nhận xét về chế độ nhiệt của châu Nam Cực. Em hãy dựa vào hình 23.4 trong...
Em hãy dựa vào hình 23.4 trong SGK để làm bài Vận dụng kiến thức giải Câu 3 - Bài 23. Thiên nhiên...
Từ các ô bên dưới, đặt ba câu có ý nghĩa về địa hình châu Nam Cực
Em hãy liên hệ kiến thức về địa hình châu Nam Cực Gợi ý giải Câu 1 - Bài 23. Thiên nhiên châu...
Mục đích cơ bản của Hiệp ước Nam Cực là để thăm dò và khai thác tài nguyên. B. để chiếm lãnh thổ. C....
Em hãy liên hệ kiến thức về lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực Lời giải bài tập, câu hỏi Câu...