Trang chủ Lớp 4 SGK Công nghệ 4 - Chân trời sáng tạo Bài 5. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 38, 39,...

Bài 5. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 38, 39, 40 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Trong các hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết cây nào chưa được chăm sóc tốt. Vì sao?...

Hướng dẫn giải bài 5. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 38, 39, 40 SGK Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo. Em hãy đọc các thông tin trong bảng, quan sát các hình dưới đây và chọn hình minh họa phù hợp với mô tả...Trong các hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết cây nào chưa được chăm sóc tốt. Vì sao?

Câu hỏi mục 1

Em hãy đọc các thông tin trong bảng, quan sát các hình dưới đây và chọn hình minh họa phù hợp với mô tả.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc bảng thông tin và trả lời câu hỏi

Answer - Lời giải/Đáp án


Câu hỏi mục 2 Luyện tập

Trong các hình ảnh dưới đây, em hãy cho biết cây nào chưa được chăm sóc tốt. Vì sao?

Advertisements (Quảng cáo)

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát hình và dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

Cây chưa được chăm sóc tốt là: hình b và hình c.

Vì hai cây bị héo úa, lá rũ xuống, không được xanh tốt.


Câu hỏi mục 2 Vận dụng

Hãy chọn một loại hoa hoặc cây cảnh trồng trong chậu để chăm sóc và ghi lại tình trạng của cây trong thời gian 3 tuần vào bảng dưới đây.

Answer - Lời giải/Đáp án

Học sinh tự thực hiện.