Trang chủ Lớp 4 SGK Công nghệ 4 - Chân trời sáng tạo Bài 8. Đồ chơi dân gian trang 61, 62, 63, 64 Công...

Bài 8. Đồ chơi dân gian trang 61, 62, 63, 64 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát và ghép tên các đồ chơi dân gian với các hình ảnh dưới đây cho phù...

Hướng dẫn trả lời bài 8. Đồ chơi dân gian trang 61, 62, 63, 64 SGK Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo. Em hãy quan sát và ghép tên các đồ chơi dân gian với các hình ảnh dưới đây cho phù hợp...

Câu hỏi trang 61 Khám phá 1

Em hãy quan sát và ghép tên các đồ chơi dân gian với các hình ảnh dưới đây cho phù hợp.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

a. Trống cơm.

b. Chong chóng.

c. Con lân.

d. Đèn ông sao.

e. Con diều.

g. Mặt nạ giấy bồi.


Câu hỏi trang 61 Khám phá 2

Em hãy cho biết đâu là đồ chơi dân gian trong những hình ảnh dưới đây.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

Những hình ảnh có đồ chơi dân gian là:

- Trống bồi.

- Con rối gỗ.

- Cào cào lá dừa.


Câu hỏi trang 62

Em hãy sắp xếp các bước sử dụng đồ chơi dân gian được mô tả dưới đây theo thứ tự hợp lí.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Advertisements (Quảng cáo)

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

Các bước sử dụng đồ chơi dân gian theo thứ tự hợp lý là:

d. Lựa chọn đồ chơi, địa điểm và điều kiện chơi phù hợp.

b. Tìm hiểu đồ chơi và cách chơi.

c. Sử dụng đồ chơi đã chọn theo hướng dẫn.

a. Vệ sinh và bảo quản đồ chơi.


Câu hỏi trang 64 Luyện tập

Em hãy kể tên các đồ chơi dân gian có trong hình dưới đây.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

a. Chơi chuyền.

b. Tò he.

c. Đánh quay.

d. Ô ăn quan.

e. Quả bóng bằng vải.

g. Đồ chơi sắt tây.


Câu hỏi trang 64 Vận dụng

Em hãy lựa chọn một đồ chơi dân gian, tìm hiểu cách chơi và chơi cùng với bạn.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

Gợi ý trò chơi đánh quay:

Dùng một sợi dây, quấn từ dưới lên trên rồi cầm một đầu dây thả thật mạnh cho quay tít. Con quay của ai quay lâu nhất, người đó được. Có thể dùng một con quay khác bổ vào con quay đang quay mà nó vẫn quay thì người chủ của con quay đó được nhất.