SGK Công nghệ 4 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 4 SGK Công nghệ 4 - Chân trời sáng tạo
Bài 8. Đồ chơi dân gian trang 61, 62, 63, 64 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát và ghép...
Hướng dẫn trả lời bài 8. Đồ chơi dân gian trang 61, 62, 63, 64 SGK Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo....
Bài 9. Em làm diều giấy trang 66, 67, 68, 69, 70 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Quan sát sản phẩm mẫu...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 9. Em làm diều giấy trang 66, 67, 68, 69, 70 SGK Công nghệ 4 Chân trời...
Bài 7. Em lắp ghép mô hình kĩ thuật trang 56, 57, 58, 59 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Quan sát sản...
Trả lời bài 7. Em lắp ghép mô hình kĩ thuật trang 56, 57, 58, 59 SGK Công nghệ 4 Chân trời sáng...
Bài 6. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật trang 49, 50, 51, 52, 53, 54 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Em...
Lời Giải bài 6. Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật trang 49, 50, 51, 52, 53, 54 SGK Công nghệ 4 Chân...
Bài 4. Trồng cây cảnh trong chậu trang 32, 33, 34 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Học sinh tự thực hành
Gợi ý giải bài 4. Trồng cây cảnh trong chậu trang 32, 33, 34 SGK Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo. Em...
Bài 5. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 38, 39, 40 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Trong các hình ảnh...
Hướng dẫn giải bài 5. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu trang 38, 39, 40 SGK Công nghệ 4 Chân trời sáng...
Bài 3. Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu trang 21, 22, 23 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Học sinh tự...
Phân tích và giải bài 3. Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu trang 21, 22, 23 SGK Công nghệ 4 Chân...
Bài 2. Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu trang 14, 15, 16 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo:...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 2. Vật liệu, dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu trang 14, 15,...
Em hãy sắp xếp những hình dưới đây theo đúng thứ tự các thao tác làm diều giấy
Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Trả lời Câu hỏi trang 69 – Bài 9. Em làm diều giấy...
Bài 1. Hoa và cây cảnh quanh em trang 7, 8, 9 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát và...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 1. Hoa và cây cảnh quanh em trang 7, 8, 9 SGK Công nghệ 4...

Mới cập nhật

CUMULATIVE REVIEW – Starter – Unit 2 – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the photo below. What are they doing? Are...
Giải Bài 1, 2, 3, 4, 6, ; 6: A, , B, , C, Internet Search CUMULATIVE REVIEW - Starter - Unit 2 -...
Writing: A festival review – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the pictures of a festival. What...
Gợi ý giải Bài 1, 2, 3, 4 Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus...
Writing: A festival review – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Look at the pictures of a festival. What...
Giải Bài 1, 2, 3, 4 Writing: A festival review - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus -...
Reading: Book or film? – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Read and listen to the blog post. What...
Trả lời Bài 1, 2, 3, 4, 6 Reading: Book or film? - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus...
Reading: Book or film? – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Read and listen to the blog post. What...
Hướng dẫn giải Bài 1, 2, 3, 4, 6 Reading: Book or film? - Unit 8. On screen - SBT Tiếng Anh 8 Friends...
Language focus: Present and past passive: questions – Unit 8. On screen – SBT Tiếng Anh 8 Friends Plus: Where were you given those...
Hướng dẫn giải Bài 1, 2, 3, 4, 6 Language focus: Present and past passive: questions - Unit 8. On screen - SBT Tiếng...