Trang chủ Lớp 4 SGK Công nghệ 4 - Chân trời sáng tạo Bài 9. Em làm diều giấy trang 66, 67, 68, 69, 70...

Bài 9. Em làm diều giấy trang 66, 67, 68, 69, 70 Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo: Quan sát sản phẩm mẫu và nêu các bộ phận chính của diều giấy...

Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 9. Em làm diều giấy trang 66, 67, 68, 69, 70 SGK Công nghệ 4 Chân trời sáng tạo. Quan sát sản phẩm mẫu và nêu các bộ phận chính của diều giấy...

Câu hỏi trang 66 Khám phá 1

Quan sát sản phẩm mẫu và nêu các bộ phận chính của diều giấy.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát hình và trả lời câu hỏi

Answer - Lời giải/Đáp án

Các bộ phận chính của diều giấy là:

- Thân diều.

- .

- Đuôi diều ngắn.

- Đuôi diều dài.

- Dây diều.


Câu hỏi trang 66 Khám phá 2

Em hãy sử dụng vật liệu và dụng cụ dưới đây để làm diều giấy.

Answer - Lời giải/Đáp án

Học sinh tự thực hành


Câu hỏi trang 68

Em hãy tính toán chi phí mua vật liệu để làm một con diều giấy như mô tả dưới đây.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

Vật liệu

Hình minh họa

Số lượng

Đơn giá (VNĐ)

Thành tiền

Giấy màu

Em hãy tính toán chi phí mua vật liệu để làm một con diều giấy như mô tả dưới đây

3 tờ

1 000

3 000

Advertisements (Quảng cáo)

Thanh tre

Em hãy tính toán chi phí mua vật liệu để làm một con diều giấy như mô tả dưới đây

2 thanh

2 000

4 000

Cuộn dây

Em hãy tính toán chi phí mua vật liệu để làm một con diều giấy như mô tả dưới đây

1 cuộn

20 000

20 000

Chi phí khác (băng dính, keo dán, sáp màu, vật liệu khác)

Em hãy tính toán chi phí mua vật liệu để làm một con diều giấy như mô tả dưới đây

1

50 000

50 000

Tổng chi phí

77 000


Câu hỏi trang 69

Em hãy sắp xếp những hình dưới đây theo đúng thứ tự các thao tác làm diều giấy.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Answer - Lời giải/Đáp án

Thứ tự các thao tác làm diều giấy là:

d. Đo, vẽ và cắt các bộ phận của diều

e. Làm thân diều

a. Gắn đuôi vào cánh diều

b. Gắn dây cho diều

c. Trang trí cho diều


Câu hỏi trang 70

1. Em hãy chọn một trong những mẫu diều minh họa dưới đây để làm một chiếc diều giấy theo các bước đã học.

2: Em hãy cùng bạn chọn vị trí phù hợp để thả diều tự làm và đánh giá sản phẩm bằng các tiêu chí sau.