Trang chủ Lớp 4 SGK Công nghệ 4 - Chân trời sáng tạo Em hãy sắp xếp những hình dưới đây theo đúng thứ tự...

Em hãy sắp xếp những hình dưới đây theo đúng thứ tự các thao tác làm diều giấy...

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời Trả lời Câu hỏi trang 69 - Bài 9. Em làm diều giấy SGK Công nghệ 4 - Chân trời sáng tạo.

Em hãy sắp xếp những hình dưới đây theo đúng thứ tự các thao tác làm diều giấy.

Dựa vào kiến thức thực tế để trả lời

Thứ tự các thao tác làm diều giấy là:

d. Đo, vẽ và cắt các bộ phận của diều

e. Làm thân diều

a. Gắn đuôi vào cánh diều

b. Gắn dây cho diều

c. Trang trí cho diều