Trang chủ Lớp 5 Địa lí lớp 5 Hoàn thành thông tin về hai châu lục.

Hoàn thành thông tin về hai châu lục....

Ôn tập: Châu Á Châu Âu – Hoàn thành thông tin về hai châu lục.. Hoàn thành thông tin về hai châu lục.
Hoàn thành thông tin về hai châu lục.


GỢI Ý LÀM BÀI
1. Châu Á

Advertisements (Quảng cáo)

– Diện tích: Rộng 44 triệu km2, lớn nhất trong các châu lục.

– Khí hậu: Có đủ các đới khí hậu, từ nhiệt đới đến ôn đới và hàn đới.

– Địa hình: Núi và cao nguyên chiếm 3/4 diện tích, có đỉnh Ê-vơ-rét cao nhất thế giới.

– Chủng tộc: Đa số là người da vàng.

– Hoạt động kinh tế: Làm nông nghiệp là chính.


2. Châu Âu

Advertisements

– Diện tích: Rộng 10 triệu km2.

– Khí hậu: Chủ yếu ở đới khí hậu ôn hòa.

– Địa hình: Đồng bằng chiếm 2/3 diện tích, kéo dài từ tây sang đông.

– Chủng tộc: Chủ yếu là người da trắng.

– Hoạt động kinh tế: Hoạt động công nghiệp phát triển.