Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ?
Giải bài tập Bài 17 trang 45 GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?
Trả lời gợi ý Bài 18 trang 46 GDCD lớp 6: Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín...
a)  Theo em, Phượng có thể đọc thư gửi Hiền mà không cần sự đồng ý của Hiền không ? Vì sao ?
Giải bài tập Bài 18 trang 47 SGK GDCD lớp 6: Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín...
a)   Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân là thế nào ?
Quảng cáo


Giải bài tập Bài 14 trang 38 GDCD lớp 6: Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
a)   Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 39 SGK GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)   Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào ?
Giải bài tập Bài 15 trang 40 GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)  Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v…).
Trả lời gợi ý Bài 13 trang 33 GDCD lớp 6: Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước ?

Luyện tập

Câu 3.2 trang 126 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 1: Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau
Vẽ từng hình theo mỗi cách diễn đạt sau đây.. Câu 3.2 trang 126 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1 -...
Hãy tả một người bạn thân của em, Em và An không ở cùng khu tập thể, thế nhưng ngay từ khi đi học...
Văn miêu tả lớp 6 - Hãy tả một người bạn thân của em. Em và An không ở cùng khu tập thể, thế...
Câu 7 trang 35 – Sách giáo khoa vật lí 6, Câu 7. Hãy giải thích vì sao trên các cân bỏ tủi bán...
Lực kế - Phép đo lực trọng lượng và khối lượng - Câu 7 trang 35 - Sách giáo khoa vật lí 6. Câu...
Lý thuyết lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số: Lũy thừa bậc n của một số a...
Lũy thừa bậc n của một số a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a. Lý thuyết lũy...
Bài 2 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhận xét: Mỗi một lực đểu có một phương và một...
Bài 2 trang 35 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Lời giải chi tiết. Bài: Chủ đề 6: Hai lực cân...