Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ?
Giải bài tập Bài 17 trang 45 GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 38 GDCD lớp 6: Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
a)   Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 39 SGK GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)   Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào ?
Giải bài tập Bài 15 trang 40 GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)  Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v…).
Trả lời gợi ý Bài 13 trang 33 GDCD lớp 6: Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước ?

Luyện tập

Luyện tập bài Kể chuyện tưởng tượng trang 130 SGK Văn 6, Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh...
Kể chuyện tưởng tượng - Luyện tập bài Kể chuyện tưởng tượng trang 130 SGK Văn 6. Hãy tưởng tượng cuộc đọ sức giữa...
Câu 130 trang 22 Sách bài tập lớp 6 tập 1: Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2,...
Tìm tập hợp các số tự nhiên n vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 và 136 < n <...
Hoạt động 3 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6:  
Hoạt động 3 trang 105 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 19: Sự nở vì nhiệt của...
Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào ?
Bài 4. Sử dụng vào bảo quản trang phục - Bài 2 trang 25 SGK Công Nghệ 6. Bảo quản quần áo gồm những...
Thử tài bạn 1 trang 61 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 2: Tìm giá trị phân số của một số cho...
Thử tài bạn 1 trang 61 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài: 1. Tìm giá trị phân số của...