Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ?
Giải bài tập Bài 17 trang 45 GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?
Quảng cáo


Giải bài tập Bài 14 trang 38 GDCD lớp 6: Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
a)   Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 39 SGK GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)   Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào ?
Giải bài tập Bài 15 trang 40 GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)  Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v…).
Trả lời gợi ý Bài 13 trang 33 GDCD lớp 6: Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước ?

Luyện tập

Câu 12.1. trang 23 SBT Toán lớp 6 tập 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?. Câu 12.1. trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6...
Bài 107 trang 42 sgk Toán 6 tập 1, Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau:
Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau. Bài 107 trang 42 sgk toán 6 tập 1 - Dấu hiệu chia...
Hoạt động 1 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự đông đặc
Hoạt động 1 trang 120 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 22: Sự nóng chảy và sự...
Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy vẽ ba điểm X, Y, Z và ba đường thẳng...
Bài tập - Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng - Bài 2 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 19 SBT Sinh 6: Bài 1. Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các...
Bài 1. Em hãy cho ví dụ và nêu đặc điểm của các loại rễ đã học.. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang...