Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ?
Giải bài tập Bài 17 trang 45 GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 38 GDCD lớp 6: Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
a)   Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 39 SGK GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)   Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào ?
Giải bài tập Bài 15 trang 40 GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)  Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v…).
Trả lời gợi ý Bài 13 trang 33 GDCD lớp 6: Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước ?

Luyện tập

Thử tài bạn 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2: So sánh các phân số sau :
Thử tài bạn 4 trang 28 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2. Bài: 2.So sánh phân số ...
Câu 1 trang 81 SBT Địa 6: Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng
Hãy đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng . Câu 1 trang 81 Sách bài tập (SBT) Địa...
Câu 195 trang 30 SBT Toán 6 tập 1: Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5...
Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của...
Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát nhiệt kế trong hình 1, em hãy đọc...
1. Làm quen với số nguyên âm - Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài...
Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích, Đố các bạn ngồi học mà không có bàn được đấy. Chắc chắn sẽ...
Văn miêu tả lớp 6 - Tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích. Đố các bạn ngồi học mà không có...