Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ?
Giải bài tập Bài 17 trang 45 GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?
Giải bài tập Bài 14 trang 38 GDCD lớp 6: Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
a)   Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 39 SGK GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)   Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào ?
Giải bài tập Bài 15 trang 40 GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)  Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v…).
Trả lời gợi ý Bài 13 trang 33 GDCD lớp 6: Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước ?

Luyện tập

Chính quyền phong kiến phương Bắc đã thực hiện chính sách cai trị văn hoá như thế nào?
Trả lời câu hỏi trang 68 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 15....
Bài 3 trang 23 Toán 6 Chân trời sáng tạo: Tìm các số tự nhiên q và r biết cách viết kết quả phép...
Giải bài 3 trang 23 Toán 6 tập 1 Sách chân trời sáng tạo - Bài 6: Chia hết và chia có số dư. Tính...
Soạn bài Luyện nói kể chuyện – Ngữ văn lớp 6
Văn kể chuyện - Soạn bài Luyện nói kể chuyện. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN. 1. Chuẩn bị: Lập dàn ý theo bố cục...
Bài 26 trang 75 sgk Toán 6 tập 1, Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là
Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là. Bài 26 trang 75 sgk toán 6 tập 1 - Cộng hai số nguyên cùng...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Sinh 6: Bài 16. Thân to ra do đâu
Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Sinh 6: Bài 16. Thân to ra do đâu. Câu 1. Cây gỗ to ra do...