Trả lời gợi ý Bài 17 trang 44 SGK GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Chuyện gì đã xảy ra với gia đình bà Hoà ? Trước sự việc xảy ra như vậy, bà Hoà đã có những suy nghĩ gì và đã hành động như thế nào ?
Giải bài tập Bài 17 trang 45 GDCD lớp 6: Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
a)   Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là gì ?

Quảng cáo
Giải bài tập Bài 14 trang 38 GDCD lớp 6: Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông
a)   Em hãy nhận xét hành vi cùa những người trong các bức tranh sau
Trả lời gợi ý Bài 15 trang 39 SGK GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)   Cuộc sống ở huyện đảo Cô Tô trước đây như thế nào ?
Giải bài tập Bài 15 trang 40 GDCD lớp 6: Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
a)  Em hãy kể những hình thức học tập mà em biết (học theo trường, lớp ; tự học ; vừa học vừa làm ; học ở lớp học tình thương v.v…).
Trả lời gợi ý Bài 13 trang 33 GDCD lớp 6: Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước ?

Luyện tập

Bài Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ SBT Ngữ văn 6 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5,...
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 32 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 1. 5. Cho các nghĩa sau...
Bài 9 trang 75 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 2, Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
Bài 9 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Bài 9 trang 75 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2 -...
Câu 3.a trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa 6: Dựa vào bảng thống kê, hãy tính nhiệt độ trung bình năm của
Dựa vào bảng thống kê, hãy tính nhiệt độ trung bình năm của Mat-xcơ-va.. Câu 3.a trang 61 Sách bài tập (SBT) Địa lí...
Bài 1, 2, 3 trang 9 Sinh 6: Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học
Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Sinh 6: Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học. Câu 1.Kể tên một số sinh vật trên...
Bài 7 trang 160 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Tìm các điểm thẳng hàng ở hình 23 ( có thể...
Bài tập - Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng - Bài 7 trang 160 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...