Luyện tập

Câu 1.b trang 44 SBT Địa 6: Dựa vào những kiến thức đã học và kết hợp quan sát hình 27 trong SGK Địa
Dựa vào những kiến thức đã học và kết hợp quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết. Câu 1.b...
Bài 7 trang 47 Sách bài tập GDCD 6: Bé Sinh được mang quốc tịch Việt Nam vì bé là trẻ bị bỏ rơi...
Bé Sinh được mang quốc tịch Việt Nam vì bé là trẻ bị bỏ rơi được tìm thấy ở Việt Nam.. Bài 7 trang...
Bài tập 2 trang 65 Sách bài tập Lịch Sử 6: Hằng năm, nhân dân ta phải mang những sản vật quý hiếm như...
Hằng năm, nhân dân ta phải mang những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê,ề.. sang Trung Quốc nộp cống.....