Mới cập nhật

Phát hiện lỗi sai và góp ý cho bạn Linh thường xuyên tị nạnh làm việc nhà với em gái mình. B
Học sinh đọc các tình huống, phát hiện những hành vi không siêng năng Hướng dẫn giải Câu 5 - Bài 3...
Bài 3. Siêng năng kiên trì 12 SBT GDCD - Chân trời sáng tạo: Câu từ nào trong hai bài thơ trên đề cập...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 3. Siêng năng kiên trì 12 SBT Giáo dục công...
Hãy đọc câu chuyện và rút ra ba điều cần thay đổi ở bản thân em
Học sinh đọc thông tin, sau đó rút ra bài học cho bản thân mình từ câu chuyện của bạn Gợi ý giải...
Đâu là việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì?
Học sinh đọc các thông tin và dùng phương pháp loại trừ để lựa chọn đáp án đúng nhất Hướng dẫn giải Câu...
Điền chữ phù hợp vào chỗ (. . . )Siêng năng là đức tính làm việc. . . thường xuyên của con người. Kiên...
Học sinh dựa vào các kiến thức đã học trong SGK và điền từ thích hợp vào chỗ trống để Lời giải Câu...
Câu từ nào trong hai bài thơ trên đề cập đến sự siêng năng, kiên trì?
Đọc 2 bài thơ trên tìm ra từ khóa đề cập đến siêng năng Hướng dẫn giải Câu 1 - Bài 3...
Bài 12. Thực hành quyền trẻ em trang 50 SBT GDCD - Chân trời sáng tạo: Những việc làm nào sau đây cho thấy...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, câu 2, 3, 4, 6, 6, 7 bài 12. Thực hành quyền trẻ em trang...
Bài 10. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam trang 42 SBT GDCD - Chân trời sáng tạo: Công dân...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 10. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công...
Bài 11. Quyền cơ bản của trẻ em trang 45 SBT GDCD - Chân trời sáng tạo: Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm...
Giải chi tiết Câu 1, câu 2, 3, 4, 6, 6, 7 bài 11. Quyền cơ bản của trẻ em trang 45 SBT...
Bài 9. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trang 37 SBT GDCD - Chân trời sáng tạo: Đâu không phải là căn...
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài 9. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trang 37...