Mới cập nhật

Bài 6. Tự nhận thức bản thân - trang 30 SBT GDCD - Cánh diều: Theo em, những dấu hiệu nào cho biết một...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Câu 10, Câu 11, Câu 12, Câu 13 bài 6. Tự nhận...
Em có suy nghĩ gì về câu nói: “Khi chúng ta biết tôn trọng bản thân mình thì sẽ dễ dàng tôn trọng được...
Em suy nghĩ và nêu ra quan điểm của mình về câu nói Lời giải Câu 12 - Bài 6. Em có suy...
Điều gì sẽ xảy ra khi một người tự đánh giá quá thấp hoặc quá cao khả năng của bản thân mình?
Em suy nghĩ và trả lời đủ 2 ý mà đề bài hỏi Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 10 -...
Em học hỏi điều gì từ tấm gương của chị Thương?
Em đọc kĩ đề bài và trả lời các câu hỏi Phân tích, đưa ra lời giải Câu 8 - Bài 6. ...
Nếu là bạn thân của Hân, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
Em đọc kĩ tình huống và đưa ra cách giải quyết phù hợp Hướng dẫn giải Câu 9 - Bài 6. Do học...
Quan sát các hình ảnh cùng những lời tự nhận xét bản thân của những người trong hình ảnh dưới đây và cho biết...
Em quan sát kĩ các hình ảnh, chú ý lời nhận xét phía dưới mỗi hình để biết được mỗi Phân tích và...
Em hãy ghép ý ở cột I với ý ở cột II để tạo thành thông điệp có ý nghĩa về tự nhận thức...
Em đọc kĩ các ý ở cột I và cột II để nối cho phù hợp Phân tích, đưa ra lời giải Câu...
Những việc nào dưới đây học sinh nên làm để phát huy khả năng tự nhận thức bản thân?
Em đọc kĩ các ý kiến và lựa chọn những ý đúng Giải và trình bày phương pháp giải Câu 4 -...
Những trường hợp nào sau đây thể hiện một người biết hay chưa biết tôn trọng bản thân?
Em đọc kĩ các trường hợp và đánh dấu vào ô thích hợp Phân tích, đưa ra lời giải Câu 5 -...
Trong những trường hợp sau đây, đâu là biểu hiển của tự nhận thức bản thân?
Em đọc kĩ các trường hợp và chỉ ra đâu là trường hợp thể hiện sự tự nhận thức bản Gợi ý giải...