Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Giải bài 4 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em...

Giải bài 4 trang 137 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong sơ đồ trên...

Lời giải bài 4 trang 137 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 29: Thực vật

Câu hỏi: Cho sơ đồ sau:

a) Em hãy lựa chọn các sinh vật phù hợp với các số trong sơ đồ trên.

b) Từ sơ đồ trên, em có nhận xét gì về vai trò của thực vật.

Quảng cáo

Trả lời: 

a) (2) châu chấu

(3) con gà

b) Thực vật có vai trò quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất. Thực vật là nơi sinh sống cho một số sinh vật khác, đồng thời cung cấp thức ăn cho các sinh vật khác, là một mắt xích quan trọng chuỗi thức ăn tự nhiên (thường là bắt đầu của một chuỗi thức ăn).