Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên...

Kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó...

Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 35 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất

Câu hỏi: Kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó

Trả lời: 

Một số vật thể và chất tạo nên vật thể đó là:

Quảng cáo

– Vật thể: bàn => chất tạo nên bàn là: gỗ

– Vật thể: quạt => chất tạo nên quạt là: nhựa, nhôm, sắt..

– Vật thể: cốc => chất tạo nên cốc là: gốm, sứ, thủy tinh..