Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên 6 sách Chân trời sáng tạo Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật...

Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên...

Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 35 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất

Câu hỏi: Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên (vật thể tự nhiên), vật thể nào do con người tạo ra (vật thể nhân tạo)?

Trả lời: 

Quảng cáo

Các vật thể có xuất hiện trong hình 8.1 là: mỏm đá, cây cối, thuyền, nước, núi, con người, lưới đánh cá.

– Vật thể tự nhiên: mỏm đá, cây cối, nước, núi, con người.

– Vật thể nhân tạo: thuyền, lưới đánh cá.