Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều Gọi tên các loài động vật trong hình 22.5 và nêu vai...

Gọi tên các loài động vật trong hình 22.5 và nêu vai trò của các động vật trong đó...

Trả lời câu hỏi Ngành thân mềm trang 123 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều – Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống

Gọi tên các loài động vật trong hình 22.5 và nêu vai trò của các động vật trong đó

Một số động vật thân mềm:

a) Sên trần: phá hại mùa màng, rau củ, thực vật.

b) Trai: thực phẩm, trang sức, lọc nước.

c) Ốc: Thực phẩm.

d) Bạch tuộc: thực phẩm.

e) Hàu: thực phẩm, làm thuốc.

Advertisements

VẬN DỤNG

Kể tên một số động vật thân mềm có ở địa phương em. Nêu vai trò và tác hại của các loài đó trong thực tiễn.

Một số động vật thân mềm ở địa phương:

– Ngao: thực phẩm, sạch môi trường nước.

– Sò: thực phẩm, đồ trang trí.

– Mực: thực phẩm, làm thuốc.