Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học...

Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập trang 8 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Câu hỏi: Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2

Trả lời: 

Các lĩnh vực chủ yếu của KHTN Vật lí Hóa học Sinh học Thiên văn học Khoa học Trái Đất
Đối tượng nghiên cứu Năng lượng điện Chất và sự biến đổi chất Sự biến đổi gen và ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi Nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của các hành tinh khác Tìm hiểu cấu phần của Trái Đất