Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh Diều Hãy quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu...

Hãy quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 7 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh diều. Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

Câu hỏi: Hãy quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên

Trả lời: 

a. Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

Quảng cáo

b. Vũ trụ, hành tinh và các ngôi sao

c. Trái Đất

d. Các loại vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng

e. Chất và sự biến đổi chất