Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm...

Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 182 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên trái đât. Rừng nhiệt đới

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 22.3, hãy xác định phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất?

Quan sát hình 22.5, hãy mô tả cấu trúc của rừng nhiệt đới?

Trả lời: 

Quảng cáo

– Phạm vi phân bố của các kiểu rừng nhiệt đới trên Trái Đất: Phân bố chủ yếu ở hai bên xích đạo, mở rộng đến khoảng hai chí tuyến, chỉ có một số nơi như chân núi Hi-ma-lay-a và chân núi An-đet vượt qua giới hạn này, đến khoảng vĩ tuyến 300.

– Cấu trúc của rừng nhiệt đới từ thấp đến cao: Tầng thảm lưới -> Tầng dưới tán -> Dây leo thân gỗ -> Cây thuộc tầng tán chính -> Cây thuộc tầng vượt tán.