Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 2 trang 191 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh...

Giải bài 2 trang 191 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều: Hãy kể lại việc mà em hoặc các bạn đã làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng...

Giải bài 2 trang 191 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 25: Thiên nhiên và con người

Câu hỏi: Hãy kể lại việc mà em hoặc các bạn đã làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp

Trả lời:  Việc mà em hoặc các bạn đã làm để góp phần làm cho quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp là:

– Vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bỏ rác đúng nơi quy định

Quảng cáo

– Hưởng ứng chương trình “trồng cây gây rừng” của đoàn thanh niên xã

– Tuyên truyền để mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống

– Vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp….