Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Hãy nêu những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất...

Hãy nêu những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người?...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 190 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 25: Con người và thiên nhiên

Câu hỏi: Hãy nêu những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người?

Trả lời: 

Những tác động của thiên nhiên đối với sản xuất và đời sống của con người:

Quảng cáo

– Thiên nhiên cung cấp cho con người thức ăn, nước uống, không khí để thở…

– Thiên nhiên còn cho con người nhiều nguồn tài nguyên: đất, khoáng sản, gỗ, các nguồn năng lượng…