Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm...

Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các ...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 191 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 25: Con người và thiên nhiên

Câu hỏi: Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên

Trả lời: 

– Thay đổi tích cực: Con người sử dụng và cải tạo đất đai khiến cho đất trở nên màu mỡ và phì nhiêu hơn.

Quảng cáo

– Thay đổi tiêu cực: Con người xả nước thải công nghiệp và sinh hoạt ra sông, biển -> ô nhiễm nguồn nước.

– Con người khai thác thông minh các nguồn tài nguyên: Sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để sản xuất điện, sử dụng trong sinh hoạt…