Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 159 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 159 Lịch sử và Địa lí 6 Cánh diều: Hãy lấy ví dụ về sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu...

Giải bài 1 trang 159 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

Câu hỏi: Hãy lấy ví dụ về sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu

Trả lời:  Ví dụ về khí hậu và thời tiết

– Khí hậu: Hà Nội thuộc vùng khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa (một năm có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông).

– Thời tiết: Hôm nay Hà Nội nhiều mây, có thể có mưa. Ngày mai, Hà Nội trời quang, nắng ấm.