Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 66 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 66 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây về nước Văn Lang và Âu Lạc...

Giải bài 1 trang 66 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 13: Nhà nước Âu Lạc

Câu hỏi: Hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây về nước Văn Lang và Âu Lạc

Nội dung Nước Văn Lang Nước Âu Lạc
Thời gian ra đời ? ?
Kinh đô ? ?
Tổ chức nhà nước ? ?

Trả lời: 

Nội dung Nước Văn Lang Nước Âu Lạc
Thời gian ra đời Vào khoảng thế kỉ VII TCN Sau khi dành thắng lợi quần Tần, năm 208 TCN
Kinh đô Phong Châu (Phú Thọ) ngày nay Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh, HN)
Tổ chức nhà nước Hùng Vương -> 15 bộ (Lạc tướng) -> Chiềng, chạ (Bồ chính) An Dương Vương -> 15 bộ (Lạc tướng) -> Chiềng, chạ (Bồ chính).