Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 1 trang 94 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 1 trang 94 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự ra đời, phát triển, phạm vi lãnh thổ...

Giải bài 1 trang 94 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 18: Vương quốc Chăm-Pa

Câu hỏi:  Lập bảng tóm tắt những nét chính về sự ra đời, phát triển, phạm vi lãnh thổ, sinh hoạt kinh tế và tổ chức xã hội của vương quốc Chăm-pa.

Trả lời:  Lập bảng tóm tắt:

Nội dung chính
Ra đời và phát triển – Cuối thế kỷ II, nhân dân Tượng Lâm giành độc lập, giành quyền tự chủ, lập nước Lâm Ấp.

– Về sau, Lâm Ấp tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam, kéo dài đến Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay.

Quảng cáo

– Khoảng thế kỉ VII, tên nước đổi thành Chăm-pa.

Phạm vi lãnh thổ – Từ dãy Hoành Sơn đến Phan Rang, Bình Thuận.
Sinh hoạt kinh tế – Sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước, một năm hai vụ.

– Nghề làm gốm, xây dựng, khai thác lâm sản, đóng thuyền, đánh bắt cá… cũng phát triển.

– Chăm Pa trở thành cầu nối trao đổi, buôn bán thường xuyên của các thương nhân Trung Quốc, Ấn Độ…

Tổ chức xã hội – Vua đứng đầu vương quốc

– Bộ máy được tổ chức từ trung ương đến địa phương