Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Giải bài 3 trang 52 Lịch sử và địa lí 6 Cánh...

Giải bài 3 trang 52 Lịch sử và địa lí 6 Cánh diều: Ghép các vương quốc cổ ở Đông Nam Á với tên địa danh ra đời...

Giải bài 3 trang 52 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

Câu hỏi: Ghép các vương quốc cổ ở Đông Nam Á với tên địa danh ra đời ở cột tương ứng trong bảng dưới đây:

Trả lời: Ghép tên vương quốc:

  • Phù Nam – Hạ lưu sông Mê Công
  • Chăm Pa – Miền trung Việt Nam
  • Đva-ra-va-ti – Mê Nam
  • Tha-tơn – Lưu vực sông I-ra-oa-đi
  • Kê-đa – Bán đảo Mã Lai
  • Ma-lay-u – In-đô-nê-xi-a