Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 Sách Cánh Diều Hãy trình bày những nét chính về kinh tế và vẽ sơ...

Hãy trình bày những nét chính về kinh tế và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa...

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 92 Lịch Sử và Địa Lí lớp 6 sách Cánh Diều – Bài 18: Vương quốc Chăm-Pa

Câu hỏi: Hãy trình bày những nét chính về kinh tế và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa

Trả lời: Những nét chính về kinh tế nhà nước Chăm-pa:

  • Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày.
  • Trồng lúa nước, hai vụ/năm; Làm ruộng bậc thang.
  • Trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp.
  • Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Chăm-pa: