Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử và Địa Lí 6 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 195 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ...

Bài 2 trang 195 Địa lí 6 Chân trời sáng tạo: Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên...

Luyện tập – Hướng dẫn giải bài 2 trang 195 SGK Địa lí lớp 6 sách Chân trời sáng tạo – Bài 23: Con người và thiên nhiên

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ thể hiện những tác động tích cực và tiêu cực của con người đến thiên nhiên

Trả lời: